منشن انبوه چیست؟

یکی از بهترین روش های منشن انبوه اینستاگرام استفاده از سیستم سایت متافالو است که با چند کلیک ساده سیستم اتومات لیست کاربران هدفتان را زیر پست شما تگ میکند.

منشن انبوه

استخراج لیست کاربران اینستاگرام

استخراج لیست کاربران اینستاگرام از طریق فالوور های پیچ ها، هشتگ ها و موقعیت ها توسط سایت اتومات انجام میشود و سپس به ایمیلتان ارسال میکند و با روش منشن انبوه میتوانید لیست استخراج شده را زیر پست اینستاگرامتان منشن کنیم.

منشن اینستاگرام

با انجام منشن اینستاگرام میتوانید کسب و کارتان را هدفمند در اینستاگرام معرفی کنید و سبب رونق کسب و کارتان شوید.