تخفیف ها (برای اخبار و سرویس های جدید و تخفیف ها کانال تلگرام متافالو دنبال کنید)
کانال تلگرام

سرویس ها

تردز
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3777 لایک تردز - 253,499  تومان 30000/10 12 دقیقه فعال
3779 فالوور تردز [جبران ریزش: 60 روز] [حداکثر: 50 هزار] توضیحات 315,000  تومان 50000/50 فعال
فالوور روبیکا
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
3776 افزایش بازدید پست روبیکا (روبینو) - 4,000  تومان 500000/25 فعال
3775 افزایش لایک پست روبیکا (روبینو) - 10,000  تومان 500000/25 فعال
3774 افزایش فالوور روبیکا (روبینو) توضیحات 58,000  تومان 500000/25 4 دقیقه فعال
[ اینستاگرام ] فالوور ارزان (بدون گارانتی)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
339 فالوور فوق ریزش شوخی😀 توضیحات 28,500  تومان 25000/10 فعال
354 فالوور سرور 200k توضیحات 35,700  تومان 250000/50 2 ساعت 16 دقیقه فعال
355 فالوور سرور 150k توضیحات 45,696  تومان 5000000/10 فعال
357 فالوور سرور 1 میلیون👍 توضیحات 51,000  تومان 250000/50 فعال
352 فالوور ماکزیمم 350k توضیحات 66,000  تومان 350000/10 فعال
[ اینستاگرام ] فالوور گارانتی دار✔
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
267 فالوور 1M با گارانتی 90 روزه ♻ توضیحات 46,020  تومان 5000000/10 52 دقیقه فعال
275 فالوور 1M با گارانتی 365 روز توضیحات 59,472  تومان 5000000/10 18 دقیقه فعال
317 فالوور 100k بدون ریزش با یکسال گارانتی ♻ توضیحات 64,740  تومان 5000000/10 41 دقیقه فعال
315 فالوور 300k با یکسال گارانتی ♻ توضیحات 68,028  تومان 5000000/10 20 دقیقه فعال
بازدید اکسپلور / استوری اینستاگرام / ایمپرشن / سیو ها / بازدید/ اشتراک گذاری
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
628 👀 ایمپرشن اینستاگرام [تگ‌ها] [حداکثر: ۱۰هزار] [زمان شروع: ۰-۱ ساعت] [سرعت: ۱۰هزار/روز] - 4,200  تومان 100000/10 3 دقیقه فعال
610 👀 ایمپرشن اینستاگرام [حداکثر: ۵ میلیون] [زمان شروع: ۰-۱ ساعت] [سرعت: فوری] - 5,100  تومان 5000000/100 1 دقیقه فعال
655 📷 بازدید (Reach) عکس اینستاگرام [حداکثر: ۳۰هزار] [زمان شروع: ۰-۱ ساعت] [سرعت: ۳۰هزار/روز] - 6,000  تومان 300000/10 16 دقیقه فعال
612 👀 ایمپرشن اینستاگرام [عکس + اکسپلور+ خانه] [حداکثر: ۱ میلیون] [زمان شروع: ۰-۱ ساعت] [سرعت: فوری] - 6,000  تومان 1000000/100 8 دقیقه فعال
630 🔍بازدید اکسپلور ایمپرشن + بازدید ریچ توضیحات 8,400  تومان 40000/10 1 دقیقه فعال
625 👀 ایمپرشن اینستاگرام [اکسپلور- خانه - لوکیشن- پروفایل] [حداکثر: ۱۰ میلیون] [زمان شروع: ۰-۱ ساعت] [سرعت: ۵۰۰هزار/روز] - 8,400  تومان 20000000/100 1 ساعت 38 دقیقه فعال
636 👀 بازدیدهای پروفایل اینستاگرام [حداکثر: ۵ میلیون] [زمان شروع: ۱ ساعت] [سرعت: ۱ میلیون/روز] - 9,792  تومان 5000000/100 فعال
617 📚 بازدیدهای استوری اینستاگرام [فقط آخرین استوری] [حداکثر: ۳۰هزار] [زمان شروع: ۰-۱ ساعت] [سرعت: ۳۰هزار/روز] - 12,000  تومان 30000/20 9 دقیقه فعال
622 📚 بازدیدهای استوری اینستاگرام [حداکثر: ۸۰هزار] [زمان شروع: ۰-۱ ساعت] [سرعت: ۸۰هزار/روز] - 14,400  تومان 100000/10 فعال
667 🔁 اشتراک گذاری (Shares) اینستاگرام [۵ میلیون] [فوری - ۵ میلیون در روز] - 30,600  تومان 5000000/100 4 دقیقه فعال
652 📚 بازدیدهای استوری + بازدیدهای پروفایل استوری + ایمپرشن استوری + تعاملات استوری در اینستاگرام [حداکثر: ۱۰۰هزار] [زمان شروع: ۰-۱ ساعت] [سرعت: فوری] - 36,000  تومان 100000/100 4 دقیقه فعال
669 👍 لایک‌های استوری اینستاگرام [۵ هزار] [زمان شروع: ۰-۱ ساعت] [سرعت: ۵ هزار در روز] - 96,000  تومان 5000/100 فعال
660 📊 رای گیری اسلایدر (Slider Vote) استوری اینستاگرام [رای تصادفی 0-100] [حداکثر: ۳۰۰هزار] [زمان شروع: ۱ ساعت] [سرعت: ۳۰۰هزار در روز] - 132,000  تومان 300000/100 فعال
[ اینستاگرام ] فالوور هدفمند
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
383 فالوور اینستاگرام کشور [اندونزی] حداکثر 50k توضیحات 225,000  تومان 250000/100 فعال
385 فالوور اینستاگرام [اروپا] حدکثر 50k توضیحات 330,000  تومان 500000/50 22 دقیقه فعال
388 فالوور اینستاگرام کشور [عربی] حداکثر 500 توضیحات 750,000  تومان 4000/100 فعال
[ اینستاگرام ] لایک ❤️
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
113 لایک اینستاگرام 30k بدون ریزش ♻️ توضیحات 4,800  تومان 200000/10 9 دقیقه فعال
107 لایک اینستاگرام حداکثر تا 200k ❤ توضیحات 10,320  تومان 200000/10 6 دقیقه فعال
120 لایک اینستاگرام 200k بدون ریزش 👍❤ توضیحات 24,000  تومان 200000/50 11 دقیقه فعال
115 لایک اینستاگرام 300k همراه با (لایک + ریچ پست + ایمپرشن پست ) ♻💧 توضیحات 40,200  تومان 300000/10 7 دقیقه فعال
[ اینستاگرام ] لایک در هر دقیقه
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
193 50 لایک اینستاگرام در دقیقه حداکثر 10k توضیحات 162,000  تومان 10000/20 فعال
194 60 لایک اینستاگرام در دقیقه حداکثر 10k توضیحات 162,000  تومان 10000/20 فعال
192 25 لایک اینستاگرام در دقیقه حداکثر 10k توضیحات 162,000  تومان 10000/20 فعال
191 10 لایک اینستاگرام در دقیقه حداکثر 10k توضیحات 162,000  تومان 10000/20 1 ساعت 15 دقیقه فعال
190 5 لایک اینستاگرام در دقیقه حداکثر 10k توضیحات 162,000  تومان 10000/20 3 ساعت 47 دقیقه فعال
189 1 لایک اینستاگرام در دقیقه حداکثر 10k توضیحات 162,000  تومان 10000/20 فعال
199 50 لایک اینستاگرام + ایمپرشن در دقیقه حداکثر 10k توضیحات 180,000  تومان 10000/20 فعال
198 25 لایک اینستاگرام + ایمپرشن در دقیقه حداکثر 10k توضیحات 180,000  تومان 10000/20 فعال
197 10 لایک اینستاگرام + ایمپرشن در دقیقه حداکثر 10k توضیحات 180,000  تومان 10000/20 فعال
196 5 لایک اینستاگرام + ایمپرشن در دقیقه حداکثر 10k توضیحات 180,000  تومان 10000/20 فعال
195 1 لایک اینستاگرام + ایمپرشن در دقیقه حداکثر 10k توضیحات 180,000  تومان 10000/20 فعال
200 60 لایک اینستاگرام + ایمپرشن در دقیقه حداکثر 10k توضیحات 180,000  تومان 10000/20 5 ساعت 24 دقیقه فعال
[ اینستاگرام ] خدمات ریل Reel
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
453 بازدید ریل اینستاگرام [حداکثر: 5 میلیون] توضیحات 4,200  تومان 100000000/100 16 دقیقه فعال
462 سیو پست ریل اینستاگرام [حداکثر: 100 هزار] توضیحات 22,500  تومان 100000/10 21 دقیقه فعال
458 بازدید ریلز [بازدید پروفایل+ ایمپرشن+ ریچ] [حداکثر: 100 میلیون] توضیحات 26,400  تومان 100000000/100 2 ساعت 31 دقیقه فعال
460 لایک‌های ریل اینستاگرام [حداکثر: 10 هزار] توضیحات 90,000  تومان 10000/50 6 دقیقه فعال
[ اینستاگرام ] ویو view
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
424 بازدیدهای اینستاگرام [تمام ویدیو ها] [حداکثر: 10M] [زمان شروع: ۰-۱ ساعت] [سرعت: 1M در روز] توضیحات 3,600  تومان 100000000/100 1 دقیقه فعال
[ اینستاگرام ] ویو اتومات Auto View
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
439 بازدید ویو خودکار اینستاگرام [حداکثر: 1 میلیون] توضیحات 3,600  تومان 100000000/100 فعال
[ اینستاگرام ] کامنت Comment
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
533 نظرات اینستاگرام [ایموجی رندم] [حداکثر: 100k] توضیحات 58,560  تومان 500000/10 29 دقیقه فعال
531 کامنت اینستاگرام [تصادفی] [حداکثر: 100 هزار] توضیحات 58,560  تومان 500000/10 10 ساعت 7 دقیقه فعال
532 نظرات اینستاگرام [سفارشی با متن دلخواه] [حداکثر: 50k] توضیحات 180,000  تومان 50000/10 1 ساعت فعال
[ اینستاگرام ] بازدید لایو
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
681 لایک لایو اینستاگرام [حداکثر: 10 هزار] توضیحات 24,000  تومان 10000/200 1 ساعت 35 دقیقه فعال
686 بازدید لایو اینستاگرام [حداکثر: 30 هزار] [زمان شروع: فوری] [ماندگاری بازدید لایو: 30 دقیقه] - 90,000  تومان 20000/10 23 دقیقه فعال
3766 بازدید لایو 60 دقیقه سرعت بالا ❤ توضیحات 120,000  تومان 40000/10 فعال
بازدیدهای یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1171 📺 بازدیدهای یوتیوب [جبران ریزش: خیر] [حداکثر: ۱۰ میلیون] [زمان شروع: ۰-۲ ساعت] [سرعت: ۵۰ هزار در روز] - 54,000  تومان 10000000/1000 1 روز 23 ساعت 19 دقیقه فعال
1191 📺 بازدیدهای کوتاه یوتیوب [۱۰ میلیون] [۶ ساعت - ۴۰۰ هزار در روز] - 150,000  تومان 10000000/25000 فعال
1186 📺 بازدیدهای تبلیغاتی یوتیوب [حداکثر: ۱۰۰ میلیون] [زمان شروع: ۱۲ ساعت] [سرعت: ۳۰ هزار در روز] - 150,000  تومان 100000000/100000 فعال
1193 📺 بازدیدهای واقعی و فعال یوتیوب [جبران ریزش خودکار: ۱۰۰ روز] [حداکثر: ۱۰ میلیون] [زمان شروع: ۷۲ ساعت] [سرعت: ۴ میلیون در روز] ♻🔥🔥 - 156,960  تومان 10000000/20000 فعال
1188 📺 بازدیدهای یوتیوب [ماندن در صفحه ۵۰ ثانیه تا ۳ دقیقه] [+تعدادی لایک] [تکمیل مجدد: ۶۰ روز] [حداکثر: ۱۰۰ میلیون] [زمان شروع: ۸ ساعت] [سرعت: ۲۰۰ هزار در روز] ♻ - 165,600  تومان 100000000/5000 فعال
لایک‌ها / دیسلایک‌ها / اشتراک‌ها در یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1391 👍 لایک‌های یوتیوب [سریع] [جبران ریزش : خیر] [حداکثر: ۵۰ هزار] [زمان شروع: ۰-۱ ساعت] [سرعت: سریع] - 75,000  تومان 100000/10 فعال
1390 👍 لایک‌های یوتیوب [سریع] [جبران ریزش : ۳۰ روز] [حداکثر: ۱۰۰ هزار] [زمان شروع: ۰-۱ ساعت] [سرعت: سریع] - 106,500  تومان 100000/10 فعال
1404 🔁 اشتراک‌های یوتیوب [گارانتی مادام‌العمر] [حداکثر: ۲۵۰ هزار] [زمان شروع: ۰-۱ ساعت] [سرعت: ۳ هزار در روز] - 135,000  تومان 250000/1000 فعال
زمان تماشا در یوتیوب (Youtube Watchtime)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1412 📺 بازدیدهای یوتیوب [افزایش زمان تماشا شما] [تکمیل مجدد: خیر] [حداکثر: ۱ میلیون] [زمان شروع: ۱۲ ساعت] [سرعت: ۴۰ هزار در روز] - 319,500  تومان 10000000/500 فعال
جریان زنده / پیشنمایش یوتیوب (Youtube Live Stream / Premiere)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1421 📺 بازدیدهای لایو استریم یوتیوب [واقعی] [حداکثر: ۱۰ میلیون] [زمان شروع: فوری] [سریع] 🔥 - 67,500  تومان 10000000/1000 فعال
کامنت‌ها در یوتیوب
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1432 👍 لایک‌های کامنت یوتیوب [واقعی] [تکمیل مجدد: خیر] [حداکثر: ۵۰ هزار] [زمان شروع: ۰-۱ ساعت] [سرعت: ۲۰ هزار-۵۰ هزار در روز] - 97,500  تومان 9999/10 فعال
1435 💬 کامنت‌های سفارشی یوتیوب [حداکثر: ۵ هزار] [زمان شروع: ۱ ساعت] [سرعت: ۵ هزار در روز] - 662,400  تومان 5000/5 فعال
اشتراک‌های اجتماعی یوتیوب (Youtube Social Shares)
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1485 👥 اشتراک‌های اجتماعی یوتیوب از بلاگر [گارانتی مادام‌العمر] [حداکثر: ۱۰ هزار] [زمان شروع: ۱ ساعت] [سرعت: ۳۰۰ در روز] - 108,000  تومان 500000/100 فعال
1478 👥 اشتراک‌های اجتماعی یوتیوب از فیسبوک [گارانتی مادام‌العمر] [حداکثر: ۱۰ هزار] [زمان شروع: ۱ ساعت] [سرعت: ۳۰۰ در روز] - 108,000  تومان 100000/100 فعال
1479 👥 اشتراک‌های اجتماعی یوتیوب از توییتر [گارانتی مادام‌العمر] [حداکثر: ۱۰ هزار] [زمان شروع: ۱ ساعت] [سرعت: ۳۰۰ در روز] - 108,000  تومان 100000/100 فعال
1481 👥 اشتراک‌های اجتماعی یوتیوب از پینترست [گارانتی مادام‌العمر] [حداکثر: ۱۰ هزار] [زمان شروع: ۱ ساعت] [سرعت: ۳۰۰ در روز] - 108,000  تومان 500000/100 فعال
1482 👥 اشتراک‌های اجتماعی یوتیوب از لینکداین [گارانتی مادام‌العمر] [حداکثر: ۱۰ هزار] [زمان شروع: ۱ ساعت] [سرعت: ۳۰۰ در روز] - 108,000  تومان 500000/100 فعال
1483 YouTube Social Shares from Odnoklassniki [Lifetime Guaranteed] [Max: 10K] [Start Time: 1 Hour] [Speed: 300/Day] ♻️ - 108,000  تومان 500000/100 فعال
تلگرام
شناسه نام توضیحات قیمت هر 1000 عدد حداقل/حداکثر زمان حدودی تکمیل سفارش وضعیت عملیات ها
1824 تعداد بازدید پست تلگرام [حداکثر: 1 میلیون] توضیحات 1,955  تومان 20000/300 44 دقیقه فعال
1842 تلگرام واکنش (😱) + بازدیدها [بازگشت: ندارد] [حداکثر: ۳۰۰ هزار] [زمان شروع: فوری] [سرعت: ۱۰ هزار در روز] - 58,752  تومان 300000/50 فعال
1841 تلگرام واکنش (🤩) + بازدیدها [بازگشت: ندارد] [حداکثر: ۳۰۰ هزار] [زمان شروع: فوری] [سرعت: ۱۰ هزار در روز] - 58,752  تومان 300000/50 فعال
1840 تلگرام واکنش (🎉) + بازدیدها [بازگشت: ندارد] [حداکثر: ۳۰۰ هزار] [زمان شروع: فوری] [سرعت: ۱۰ هزار در روز] - 58,752  تومان 300000/50 فعال
1839 تلگرام واکنش (🔥) + بازدیدها [بازگشت: ندارد] [حداکثر: ۳۰۰ هزار] [زمان شروع: فوری] [سرعت: ۱۰ هزار در روز] - 58,752  تومان 300000/50 فعال
1838 تلگرام واکنش (❤) + بازدیدها [بازگشت: ندارد] [حداکثر: ۳۰۰ هزار] [زمان شروع: فوری] [سرعت: ۱۰ هزار در روز] - 58,752  تومان 300000/50 9 دقیقه فعال
1837 تلگرام واکنش (👎) + بازدیدها [بازگشت: ندارد] [حداکثر: ۳۰۰ هزار] [زمان شروع: فوری] [سرعت: ۱۰ هزار در روز] - 58,752  تومان 300000/50 فعال
1836 تلگرام واکنش (👍) + بازدیدها [بازگشت: ندارد] [حداکثر: ۳۰۰ هزار] [زمان شروع: فوری] [سرعت: ۱۰ هزار در روز] - 58,752  تومان 300000/50 17 دقیقه فعال
1815 تلگرام اعضای کانال/گروه (👥) [مختلط] [سریع] [بازگشت: ندارد] [حداکثر: ۱۰ هزار] [زمان شروع: ۱۲ ساعت] [سرعت: ۱۲ هزار در روز] - 120,000  تومان 30000/500 17 دقیقه فعال
1814 تلگرام اعضای گروه عمومی (👥) [بازگشت: ندارد] [حداکثر: ۵ هزار] [زمان شروع: ۱ ساعت] [سرعت: ۵ هزار در روز] - 136,800  تومان 10000/500 فعال
1811 تلگرام اعضای کانال عمومی (👥) [بازگشت: ندارد] [حداکثر: ۱۰ هزار] [زمان شروع: ۱ ساعت] [سرعت: ۵ هزار در روز] - 165,000  تومان 10000/500 34 دقیقه فعال
اعلان ها
اطلاعیه جدیدی وجود ندارد